Лето в апреле на острове Кефалония

Лето в начале весны на острове Кефалония.Пляж в Ласси.